Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

05-11-2014

Dla naszych milusińskich...

4 listopada 2014 r. została oddana do użytku nowo wyremontowana klatka schodowa przy Punkcie Przedszkolnym Pod Kogucikiem w Iwięcinie.  Remont umożliwia dzieciom i ich opiekunom, dotarcie do przedszkola poprzez osobne i niezależne od szkoły wejście. Kosztem prawie 20 tys. zł przy dofinansowaniu gminy: położono gładź gipsową na ścianach oraz suficie, tynki mozaikowe, wymieniono 3 drzwi wewnętrznych, zamontowano specjalną metalową barierkę przy poręczach, na schodach położono wykładzinę, wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie, całość pomalowano. Dzięki sponsorowi Robertowi Szczepaniukowi  wymieniono również zewnętrzne drzwi wejściowe.  Zebranych licznie gości przywitał dyrektor szkoły Tomasz Świderski.  Elżbieta Mioduszewska – kierownik punktu przedszkolnego, złożyła podziękowania na ręce z-cy burmistrza Marcina Posmyka, dyrektora ZAOO Heleny Zochniak, wykonawcy, sponsora oraz inspektora nadzoru budowlanego Karola Banaśkiewicza. Prezes stowarzyszenia Andrzej Dębowski wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższych czterech lat można będzie poprawić warunki bytowe szkoły poprzez wybudowanie większej sali gimnastycznej lub jej rozbudowę, obecnie funkcjonujące pomieszczenie nie spełnia podstawowych norm i standardów. W programie wyborczym burmistrza znalazł się zapis: „dalszego unowocześniania placówek oświatowych” oraz „wsparcie dla lokalnych stowarzyszeń”  co jest dobrą prognozą na przyszłość.  Zaapelował do kandydatów na radnych aby, gdy zostaną wybrani, wspierali stowarzyszenie w jego działaniach na rzecz szkoły.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Kacper Kołodziejczak, Magda Kołodziejczak i Zuzia Kaczorowska.  Marcin Posmyk, Helena Zochniak oraz Joanna Czerwińska – przewodnicząca RM w Sianowie  pasowali dzieci na przedszkolaki.  Następnie wszyscy obecni na uroczystości obejrzeli program artystyczny przygotowany przez maluchy oraz skosztowali słodkości  upieczone przez rodziców dzieci uczęszczających do placówki.  Atmosfera podczas uroczystości była niezwykle miła i radosna, dopisali rodzice, goście a uśmiech dzieci był dla nas najlepszą nagrodą.

Tekst - Andrzej Dębowski

Foto - Anna Czarnecka