Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

23-09-2019

Dobry czas sianowskich seniorów

 

Ponad 130 seniorów bierze udział w projekcie „Akademia Seniora” finansowanym ze środków Rządowego Programu ASOS 2014 - 2020 oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Uczestnicy projektu mają zagospodarowany swój wolny czas.  

Założeniem projektu wdrażanego w bieżącym roku jest aktywizacja osób w wieku 60 + poprzez organizację cotygodniowych zajęć obejmujących warsztaty ćwiczeniowe w kilkunastu grupach tematycznych, spotkania, wykłady czy wspólne wyjścia do kina, teatru oraz tematyczne wycieczki. Seniorzy włączeni są także w kampanię „bezpieczny senior” obejmującej spotkania z Policją, Rzecznikiem Praw Konsumenta oraz przedstawicielami Straży Pożarnej. Osoby najbardziej aktywne przechodzą ponadto szkolenie z zakresu edukacji nieformalnej opiekunów osób starszych, dzięki czemu przygotowani będą do samodzielnego wdrażania kolejnych programów kierowanych do seniorów w przyszłości. Na seniorów w kolejnych tygodniach czekają także wyzwania organizacji własnej kampanii promującej patriotyzm wśród mieszkańców Kleszcz i Osiek, gdzie rozdawane będą zestawy flag z drzewcem i uchwytem do montowania, organizacja wernisażu wystawy prac malarskich w Starostwie Powiatowym czy udział grupy teatralnej w Sianowskim Dniu Seniora.