Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

03-01-2022

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają

- 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo
- 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wnioski będzie można składać w okresie od stycznia 2022 r. do 31 października 2022r.
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
- w formie papierowej w Dziale Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie (76-004 Sianów ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.
Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w Dziale Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie oraz na stronie internetowej MGOPS niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku.

Więcej informacji o dodatku osłonowym na stronie: www.mgops.sianow.pl


Tekst: Jolanta Żwierko kierownik Działu Świadczeń MGOPS