Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
12-10-2018

Dotacje Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”

Teren gminy Sianów ze względu na uwarunkowania do których należą rozproszenie zabudowy czy powierzchnia gminy, nie pozwala w wielu miejscach doprowadzić sieci kanalizacji sanitarnej, której budowa byłaby droga i mało efektywna. Z tego powodu, w lutym bieżącego roku podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Sianów. Dzięki takiej możliwości trzydziestu dziewięciu właścicieli nieruchomości złożyło wnioski o dofinansowanie budowy takich instalacji na swoich posesjach. Na obecną chwilę wypłacono już dwadzieścia dwie dotacje na łączną kwotę 66.992,46 zł. Dotacji udziela się wnioskodawcom zamierzającym wybudować na potrzeby budynków mieszkalnych i siedlisk rolniczych przydomową oczyszczalnię ścieków dla nieruchomości położonych w miejscowościach na terenie gminy Sianów, gdzie brak jest warunków do przyłączenia się do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacyjnej.

Tekst i zdjęcia  Maciej Domeracki