Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

22-09-2020

Dotacje na nowy sprzęt dla wszystkich OSP z gminy Sianów

Oficjalne przekazanie umów o dofinansowanie dla OSP - zdjęcie pamiatkowe przedstawiające wszystkich zebranych na spotkaniu

Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wszystkie pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sianów będzie mogło zakupić nową odzież i sprzęt ratowniczo-gaśniczy o łącznej wartości ponad 126 tysięcy złotych.

W ramach tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mały Strażak” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Szczecinie, wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone przez OSP z naszej gminy, uzyskały dofinansowania w wysokości łącznej ponad 113 tysięcy złotych, stanowiące ok. 90% kosztów sprzętu zaplanowanego do zakupu w ramach projektów. Jednostki z naszej gminy wzbogacą się m.in. o nowe buty, rękawice i hełmy specjalne, prądownice, butle do aparatów powietrznych, pilarki, ratowniczy sprzęt hydrauliczny czy detektory prądu.

Zakup wyposażenia zabezpieczy działania jednostek i wyeliminuje potencjalne zagrożenie związane z niekompletnym wyposażeniem w sprzęt i brakami w odzieży ochronnej. Nowe wyposażenie posiadające odpowiednie parametry, stanowić będzie jedno z podstawowych narzędzi do likwidowania zagrożeń i skutków ich występowania, także tych powstałych w wyniku wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Pozyskane dofinansowanie stanowi bardzo duże wsparcie dla funkcjonowania OSP z naszej gminy.

W poniedziałek, 21 września br., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu odbyło się podpisanie i wręczenie umów dla pierwszych 17 jednostek, w tym dla OSP w Osiekach i OSP w Sierakowie Sławieńskim. W uroczystym spotkaniu z przedstawicielami OSP uczestniczył Pan Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, Pani Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Czesław Hoc – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Pan bryg. Jarosław Tomczyk – Komendant Wojewódzkiego PSP.

W najbliższym czasie odbędą się spotkania z kolejnymi jednostkami OSP. Wsparcie w ramach tegorocznej edycji Programu „Mały strażak” otrzyma łącznie 69 jednostek z terenu całego województwa. Na realizację konkursu zabezpieczono budżet wynoszący blisko 1,57 miliona zł, z czego prawie 1,37 mln zł to środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 0,2 mln zł – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Zdjęcia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie https://www.wfos.szczecin.pl/biezace-wydarzenia/2098-wsparcie-dla-jednostek-osp-w-ramach-programu-maly-strazak-edycja-iii.html