Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

21-03-2023

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

W dniu 16 marca w Łazach odbyło się uroczyste spotkanie Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z okazji „ Dnia Sołtysa”. Po raz pierwszy spotkanie odbyło się w powiększonym gronie Sołtysów Gminy Sianów z nowo wybranym Sołtysem Sołectwa Łazy. Burmistrz wraz z Przewodniczącą Komisji Rolnej złożyli Sołtysom gorące podziękowania za zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz lokalnej społeczności. Życzyli dużo zdrowia, sił, pozytywnego nastroju, optymizmu i pogody ducha, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji wspaniałych pomysłów w działalności sołeckiej.

Info: Gmina Sianów

Foto: Waldemar Kosowski