Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
30-11-2017

Fotelik nie gryzie

W czwartkowy mroźny  poranek  30  listopada 2017 r. od godz. 06.00  Straż Miejska w Sianowie wspólnie z dzielnicowym asp. Bartłomiejem Bielskim z naszego Posterunku Policji -  z uwagi na  nadchodzące zimowe warunki ruchu drogowego -  po  raz  kolejny  przeprowadziła  działania  prewencyjne  pod  nazwą   „ Fotelik  nie gryzie ”.   Tradycyjnie już, akcja ta  miała na celu  kontrolę zasad bezpiecznego przewożenia  dzieci  uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Sianowie, ale także zwrócenie uwagi  rodziców na  zasady bezpiecznego kierowania pojazdami. Przypomnieliśmy więc, że dziecko w wieku  przedszkolnym i wczesnoszkolnym w trakcie przewożenia samochodem obowiązkowo winno być umieszczone w specjalnie zamontowanym foteliku i mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.  W toku dzisiejszych działań skontrolowaliśmy  32 pojazdy kierowane przez rodziców  i stwierdziliśmy, że we wszystkich przypadkach zachowane były zasady zgodnego z przepisami bezpiecznego przewozu  dzieci.  Dzisiejsze działania miały przede wszystkim charakter prewencyjno – edukacyjny,  dlatego też każdy z małych pasażerów przed wejściem do przedszkola otrzymał od  strażników balonik z napisem „FOTELIK NIE GRYZIE”.  Jednocześnie nadal  apelujemy  do tych rodziców, którzy nie zwracają należytej uwagi  na   bezpieczną podróż własnych dzieci,  aby  przestrzegali  obowiązek  stosowania fotelików i zapinania pasów bezpieczeństwa.