Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

16-08-2022

Gminny Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Gminny Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie jest realizatorem Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Program ten w całości jest finansowany ze środków Gminy i adresowany do osób niepełnosprawnych, bez względu na stopień i rodzaj dysfunkcji. Wsparcie finansowe można uzyskać na:

  • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym i/lub dojazd do ośrodka prowadzącego turnus rehabilitacyjny;

  • uczestnictwo w badaniach kontrolnych, specjalistycznych i hospitalizacji ze wskazania lekarskiego, w tym organizacji dowozu do szpitala;

  • uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych i specjalistycznych, w tym organizacji dowozu do ośrodka prowadzącego rehabilitację i zabiegi specjalistyczne;

  • dofinansowanie do  protezowania kończyn górnych i dolnych;

  • zakup  sprzętu specjalistycznego, rehabilitacyjnego i zaopatrzenia ortopedycznego;

  • likwidację  barier architektonicznych  i urbanistycznych;

 

W ramach programu organizowane są również  imprezy integracyjno-kulturalne tj.: Powitanie Lata, Grzybobranie, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i Wigilia.

Więcej informacji o pomocy adresowanej do osób niepełnosprawnych na stronie: www.mgops.sianow.pl .

Kontakt: MGOPS ul. Słowackiego 3a; e-m: www.niepelnosprawni@sianow.pl; starszy inspektor Monika Grzywacz-Żukowska (tel. 94 670 42).

Tekst: zespół MGOPS