Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

23-02-2021

Granty sołeckie 2021

Plakat z informacją o konkursie granty sołeckie informacje podano w treści artykułu

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Granty sołeckie”. Jest to konkurs skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej, jak również działań ekologicznych w Roku Ekologicznym 2021 w Województwie Zachodniopomorskim.

Na realizację zadań inwestycyjnych można pozyskać 10 tysięcy złotych. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac trwa do 12 marca br. Warunkiem udziału w konkursie jest – oprócz zgłoszenia elektronicznego, dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, które to zgłoszenie należy złożyć w: Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-504 Szczecin do dnia 26 marca br. (decyduje data stempla pocztowego). Sołtysów zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do kontaktu z Referatem Rozwoju UGiM, tel. 94 34 69 513, e-mail: adebowska@sianow.pl

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.grantysoleckie.wzp.pl

Dodatkowych informacji udzielają także pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-217, e-mail: acieslicka@wzp.pl.