Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

06-09-2021

III edycja Budżetu Obywatelskiego w Sianowie

Już z dniem 3 września oficjalnie rozpoczęliśmy kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego i zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Sianów do zgłaszania swoich propozycji zadań do realizacji w 2022 roku!

Nowa edycja - to nowe wyzwania i nowe pomysły na działanie! W 2022 r. mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 200 tys. zł w podziale na dwie równe części: po 100 tys. na projekty miejskie i 100 tys. na projekty sołeckie. To o 50 tys. więcej w porównaniu do II edycji budżetu, a maksymalna, pojedyncza wartość projektu nie będzie mogła przekroczyć 100 tys. zł.

Termin składania przez mieszkańców wniosków upływa 1 października 2021 r.

Przypominamy iż: Wnioskodawcą projektu może być każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów, wskazane zadania muszą być realizowane na terenie stanowiącym własność gminy i mogą mieć wyłącznie charakter inwestycyjny. Wnioski mogą dotyczyć np. budowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury np. zielonych siłowni, placów zabaw, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, czy też wielu innych, potrzebnych mieszkańcom, mniejszych inwestycji mających wpływ na poprawę ich codziennego otoczenia. Do wniosków obowiązkowo należy załączyć listy poparcia, zawierające podpisy innych mieszkańców (dla miasta Sianów – 7 podpisów, dla sołectw – 8 podpisów).

Szczegółowe informacje i formularz wniosku dostępne są na www.sianow.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

Zapraszamy do zgłaszania i kontaktu w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie pod nr tel. 94 34 69 534 lub 94 34 69 513 bądź e-mailowo aszewczyk@sianow.pl oraz adebowska@sianow.pl