Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

18-03-2022

Informacja dla uchodźców z Ukrainy dotycząca nadania numeru PESEL \ Інформація для біженців з України щодо присвоєння номера PESEL

Informacja dla uchodźców z Ukrainy dotycząca nadania numeru PESEL

Do nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy obowiązuje wcześniejsza rejestracja do złożenia wniosku. Rejestracja następuje w pokoju nr 1. Wnioski składa się według kolejności rejestracji na dany dzień w pokoju nr 2.

Każdej osobie, która zamierza wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL wydawana jest kartka z kolejnym numerem oczekiwania w kolejce na dany dzień i godzinę złożenia wniosku.


Для присвоєння номера PESEL для громадян України необхідно заздалегідь зареєструватися, щоб подати заяву. Кожній особі, яка має намір подати заявку на PESEL, видається картка
з наступним номером очікування в черзі на даний день і час подачі заявки.

Реєстрація відбувається в кімнаті Nr 1.

Заявки подаються в порядку реєстрації в кімнаті Nr 2.