Unia Europejska

Odpady komunalne

05-10-2018

Informacja o szkoleniach OKW

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się:

1)      dla OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu 09.10.2018 (wtorek) o godz. 17:00 w Kinie Zorza - Sianów Plac pod Lipami 2

2)      dla OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w dniu 10.10.2018 (środa) o godz. 17:00 w Kinie Zorza - Sianów Plac pod Lipami 2

Podczas posiedzenia zostanie przeprowadzone szkolenie przez Panią Julitę Zglińską - Urzędnika Wyborczego w Gminie Sianów. Obecność członków komisji jest obowiązkowa.

Składy obwodowych komisji wyborczych

Wytyczne dla OKW ds. przeprowadzenia głosowania

Wytyczne dla OKW ds. ustalenia wyników

Regulamin obwodowych komisji wyborczych