Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

01-03-2021

Klub Integracji Społecznej gotowy do zajęć

Wnętrze Klubu Integracji Społecznej

Zgodnie z  projektem „ Sianowski Klub Integracji Społecznej” zakończył się pierwszy etap uruchamiania placówki. Wykonano konieczne prace remontowe i adaptacyjne likwidujące bariery architektoniczne, które ułatwią dostęp do placówki osobom niepełnosprawnym. Wyposażono salę szkoleniowo – edukacyjną i kompleks sanitarno-higieniczny, który już wkrótce zostanie udostępniony uczestnikom projektu. Przed nami jeszcze jeden etap, w którym powstanie całoroczna oranżeria dla roślin zielonych wymagających dodatnich temperatur, także w okresie zimowym.  Placówka jest przygotowana do rozpoczęcia zajęć edukacyjnych  i oczekuje tylko  na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o wznowieniu działalności.

Tekst: Robert Suszczak
Foto: Alicja Andrzejczy