Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
04-07-2018

Klub podróżnika już w drodze

Fundacja Jesteśmy Razem wspólnie z samorządem pozyskała środki finansowe z Narodowego Instytutu Wolności na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pod hasłem „Klub Młodego Podróżnika”. 4 lipca pierwsza 15-osobowa grupa młodzieży wyruszyła w po0dróż „szlakiem najpiękniejszych zamków” do województwa śląskiego.

Program „Klub Młodego Podróżnika” zakłada promocję krajoznawstwa wśród 60 dzieci w wieku 10-17 lat. Do współpracy w tym zakresie zaproszone zostały Szkoły Podstawowe: nr 1 w Sianowie, nr 2 w Sianowie, Suchej Koszalińskiej oraz Dąbrowy. Poprzez udział w akcjach społecznościowych i konkursie promującym walory turystyczne regionu wybrano 60 osób, które podczas wakacji wyjadą na wycieczki „szlakiem najpiękniejszych zamków” oraz „dziedzictwo UNESCO”. Każda z 4 grup podzielonych na 15 osób, pod opieką kadry pedagogicznej zwiedzi jedno z wybranych województw: śląskie, dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie. Dodatkowo w ramach zapoznania się z dziedzictwem UNESCO w naszym kraju młodzież uda się do Torunia.

Pierwsza grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie wyjechała właśnie do województwa śląskiego, w kolejce na swój wyjazd czekają już uczniowie z Suchej Koszalińskiej, którzy udadzą się do województwa świętokrzyskiego już 19 lipca br.

Organizacja wakacyjnego projektu możliwa jest dzięki środkom pozyskanym przez Fundację Jesteśmy Razem z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.