Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

11-06-2021

Klub Seniora w Sianowie funkcjonuje w nowej formule.

Zajęcia w sianowskiej akadmii seniora

Od 1 czerwca 2021 r. swoją działalność wznowił Klub Seniora mieszczący się w przy ul. Armii Polskiej 33 w Sianowie. Po wielomiesięcznych obostrzeniach wywołanych pandemią COVID-19, Gmina Sianów zdecydowała o zleceniu prowadzenia jednostki organizacji pozarządowej. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert wybrano ofertę Fundacji Projekt Senior, która zgodnie ze swoimi celami statutowymi jest upoważniona do prowadzenia tego typu jednostki.

Do Klubu Seniora, zgodnie z jego przeznaczeniem, zakwalifikowano 15 osób w wieku 60+, którzy mają zagospodarowany czas wolny w wymiarze średnio 20 godzin tygodniowo. Klub oferuje codzienne zajęcia animacyjne, warsztaty jogi, arteterapii w postaci zajęć malarskich i rękodzielniczych czy wspólne wyjścia z kijami do nordic walking. Zgodnie ze złożoną ofertą Fundacja Projekt Senior zakłada także organizację cyklicznych spotkań integracyjnych a także warsztatów animujących do samopomocy tj. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, prawidłowych postaw i zachowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Klub Seniora w nowej formule prowadzony będzie do 31 grudnia 2021 r. Jego finansowanie zapewnia Wojewoda Zachodniopomorski oraz Gmina Sianów.