Pomorski Szlak Jakubowy
10-07-2017

KOMUNIKAT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ (aktualizacja 26.07)

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW SYSTEMU WSPARCIA RODZIN

Od 1 sierpnia 2017r. zmieniają się przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ i funduszu alimentacyjnego (ustawa z dnia 7 lipca 2017r, o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin). Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 24 lipca 2017r.

Poniżej znajdziecie Państwo zalecane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków (zarówno na obecny, jak i nowy okres), opracowane w oparciu o znany już i ostateczny stan prawny uregulowany ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Z uwagi na bardzo napięty termin, jaki powstał pomiędzy uchwaleniem ustawy, podpisem Prezydenta RP a rozpoczęciem okresu zasiłkowego możliwe jest opóźnienie dostawy druków  obowiązujących od 1 sierpnia 2017.

Wzory wniosków dostępne są na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

Elżbieta Ałtyn

z-ca kierownika MGOPS w Sianowie


KOMUNIKAT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MGOPS W SIANOWIE

W SPRAWIE  SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z SYSTEMU WSPARCIA RODZIN

 

1.      

Terminy dla świadczenia wychowawczego 500+ oraz funduszu alimentacyjnego:

Termin złożenia wniosku

              

Maksymalny termin na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia

Sposób i miejsce składania wniosku

 

do 31.08.2017r.

do 31.10.2017r.

Wersja papierowa lub elektroniczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Organ realizujący: MGOPS w Sianowie

do 30.09.2017r.

do 30.11.2017r.

Jw.

do 31.10.2017r.

do 31.12.2017r.

Jw.

do 30.11.2017r.

do 31.01.2018r.

Jw.

do 31.12.2017r.

do 28.02.2018r.

Jw.

 

2.      

Terminy dla świadczeń rodzinnych i opiekuńczych:

do 31.08.2017r.

do 30.11.2017r.

Jw.

01.09.2017- 31.10.2017r.

do 31.12.2017r.

Jw.

01.11.2017-31.12.2017r.

do 28.02.2018r.

Jw.

 

3.      

Obsługa wnioskodawców: Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a tel./fax: 94 31 85 512 wew.38,44; e-m: mgops@sianow.pl;

4.      

Czas pracy: poniedziałek-czwartek 7:00-15:00; piątek 7:30 – 15:30; w miesiącu sierpniu 2017r. nie przewiduje się obsługi interesantów w soboty.

5.      

Wnioski na świadczenia z systemu wsparcia rodzin zostaną udostępnione w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie (adres jw.) oraz na stronie internetowej MGOPS od 01.08.2017r.

6.      

UWAGA: Dział Świadczeń przypomina, że decyzje na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi są aktualne do 31.10.2017r.; decyzje na świadczenie wychowawcze 500+ oraz fundusz alimentacyjny ważne są do 30.09.2017r.

 

Elżbieta Ałtyn

z-ca kierownika MGOPS w Sianowie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobacz tutaj - http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8998,pamietaj-aby-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500.html

Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+ będą przyjmowane w wersji elektronicznej lub papierowej od 01 sierpnia 2017r. Komunikaty o wnioskach i zmianach w sposobie obsługi interesantów zostaną podane do wiadomości na stronach www.sianow.pl i www.mgops.sianow.pl.

Elżbieta Ałtyn

z-ca kierownika MGOPS