Unia Europejska

Odpady komunalne

30-10-2018

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych

Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”. Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie  przypomina, że aby otrzymać świadczenie na pełen okres wniosek trzeba złożyć do końca października. Wrzesień 2018r. był ostatnim miesiącem, w którym wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na podstawie dotychczas złożonego wniosku. Pamiętajmy - wniosek złożony do końca października to gwarancja otrzymania świadczenia od października br. do września 2019 r.Wniosek można złożyć przez internet za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej bądź w formie tradycyjnej, bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych MGOPS w  Sianowie ul. Słowackiego 3a.

 Składając wniosek o świadczenie wychowawcze można również złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start”. Przyjmowanie wniosków o to drugie świadczenia trwa do końca listopada 2018r.

Ałtyn Elżbieta

z-ca kierownika

MGOPS w Sianowie