Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

18-11-2021

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA TEGOROCZNĄ EDYCJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA TEGOROCZNĄ EDYCJĘ  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy decydują o tym, które zgłoszone inwestycje będą realizowane w roku 2022!

Dnia 17 listopada 2021 roku w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wyniki głosowania mieszkańców Gminy Sianów w ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego.

W bieżącym roku mieszkańcy oddawali swoje głosy na 11 projektów, w tym: 3 projekty miejskie oraz 8 sołeckich. Na liście rankingowej projektów zadań wybranych do realizacji w ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów 2022 znalazły się regulaminowo dwa projekty:

„Plac zabaw – SZKOLNY PARKUR” współautorek Katarzyny Pałęgi, Moniki Jankowskiej i Beaty Gniadek (projekt zadań miejskich) oraz „Budowa boiska sportowego w Iwięcinie” współautorki Grażyny Gabrysiak (projekt zadań sołeckich z najwyższą ilością głosów!).

Doceniając aktywność i pomysły oraz w uznaniu za obywatelskie zaangażowanie, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki zadeklarował realizację kolejnych dwóch projektów z listy zadań sołeckich w 2022 roku: mieszkańców sołectwa Węgorzewo Koszalińskie oraz Skwierzynki o wartości łącznie 200 tyś. zł.

Za wszystkie pomysły i aktywność jeszcze raz dziękujemy mieszkańcom i autorom projektów.

Zdjęcia Waldemar Kosowski