Unia Europejska
13-06-2018

Konferencja prasowa – projekty dotowane z FIO, Lider współpracy z NGO i Ekojanosik

We wtorek 12 czerwca odbyła się konferencja prasowa o najświeższych sukcesach Gminy Sianów i sianowskich organizacji pozarządowych.

Mieliśmy już przyjemność informować, iż Gmina Sianów została Laureatem tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2018”. 

Ponadto Burmistrz  Maciej Berlicki podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018 (5 czerwca) odbierał wyróżnienie dla Gminy Sianów w tegorocznej edycji nagrody "EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski" w kategorii gmin miejsko-wiejskich woj. zachodniopomorskiego. EkoJanosik to Krajowa Nagroda Ekologiczna, która ma promować m.in. samorządy, które wdrażają rozwiązania poprawiające stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomość ekologiczną Polaków.

W trakcie konferencji przedstawiciele sianowskich NGO z wielką radością podzielili się informacją, iż aż siedem organizacji pozarządowych z terenu gminy otrzymało dofinansowanie dla swoich projektów w tegorocznym konkursie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2018. To ogromny sukces, świadczący o wysokiej jakości przedsięwzięć realizowanych przez nasze NGO i dużych umiejętnościach w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Projekty dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

  • Projekt „Klub Młodego Podróżnika” zakłada promocję krajoznawstwa i walorów turystycznych kraju poprzez organizację aktywnego wypoczynku dla 60 dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat. W ramach zadania zakłada się organizację 4 wycieczek tematycznych pod hasłem „Szlakiem najpiękniejszych zamków” oraz "Dziedzictwo UNESCO". Dzięki nawiązanej współpracy z SP nr 1 w Sianowie, SP nr 2 w Sianowie, SP Sucha Koszalińska oraz SP Dąbrowa, 60 – osobowa grupa uda się na zwiedzanie województwa: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.  Dodatkowo uczniowie zwiedzą Toruń. Po powrocie pracować będą nad wydaniem publikacji pn. „Szkolne podróże”. Cale przedsięwzięcie zwieńczy gminne forum turystyczne i oficjalne uruchomienie „Klubu Turysty”, który będzie funkcjonował po zakończeniu projektu. Realizatorem zadania jest Fundacja Jesteśmy Razem. Wartość dofinansowania to 110 000 zł.

  • Zadanie „Ośrodek Wsparcia dla NGO” zakłada wzmocnienie potencjału 10 wybranych organizacji pozarządowych, które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat. Projekt przewiduje organizację działań doradczych i szkoleniowych dla przedstawicieli 3 sektora. Ponadto organizacje otrzymają stałą pomoc prawną i księgową oraz materiały biurowe i usługi marketingowe niezbędne do promocji swojej działalności statutowej (banery, publikacje, gadżety reklamowe itp.). Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. Wartość dofinansowania 87 500 zł.
  • Stowarzyszenie Klub Rodziny z Sianowa w Partnerstwie z Centrum Kultury w Sianowie w ramach konkursu P FIO otrzymało dofinansowanie na projekt „Niepodległa to MY” realizowany od czerwca 2018 r. do końca 2019 r.  Wartość całkowita projektu wynosi 68 710 zł, natomiast przyznana kwota dofinansowania wynosi ponad 56 tyś zł.  Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sianów tj. 40 uczestników, w tym do 20 dzieci w  wieku od 4  lat – 18 lat  i ich rodziców. W ramach projektu dzieci wspólnie z rodzicami będą uczestniczyć min. w zajęciach Detektywi Historii, FolkDance oraz malarskich Artystyczny Naród w dwóch grupach wiekowych odbywających się w soboty w Centrum Kultury w Sianowie. Ponadto zaplanowany jest Piknik Ułański z jazdą konną, Rodzinny Spektakl Teatralny, Przyjazd Filharmonii do Sianowa oraz Tradycyjna Zabawa Andrzejkowa. Podczas projektu dla uczestników przewidziane są konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
  • Stowarzyszenie „Refugium” z Węgorzewa Koszalińskiego otrzymało w P FIO dofinansowanie do realizacji projektu pt. „Śladami niepodległości” o wartości 73 823 PLN z wkładem własnym w wysokości 12 240 PLN – finansowym, rzeczowym i osobowym. Dzięki pozyskanym funduszom zostaną uzupełnione i poszerzone corocznie prowadzone działania, aby nadać im wyjątkową oprawę w związku z przypadającą rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Tematyka zaplanowanych w projekcie wydarzeń będzie dotyczyła zagadnień związanych z walką o niepodległością ojczyzny. Będzie to Plener Kowalski w Węgorzewie zorganizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kowali Polskich, uroczyste obchody Święta Niepodległości połączone z organizacją Biegu Niepodległości oraz Lwowskie Spotkanie związane z walką Orląt Lwowskich. Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczeglinie prowadzonej przez Stowarzyszenie zostaną zorganizowane również ciekawe spotkania, dodatkowe warsztaty oraz wycieczki.
  • Zadanie Sianowska Liga Młodych Patriotów, na które środki z PFIO w wysokości 66.146,00 zł pozyskało Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia, dotyczy kształtowania lokalnej świadomości i tożsamości historycznej młodego pokolenia mieszkańców gminy. Celem projektu jest wzrost świadomości historycznej 120 osobowej grupy młodzieży (w wieku 11-15 lat) z gminy Sianów oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne skupione wokół historii regionu poprzez organizację wydarzeń związanych z historią narodu polskiego. W ramach projektu młodzież zostanie zaproszona do współorganizacji oraz aktywnego uczestnictwa w uroczystych obchodach rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego i 100-lecia niepodległości Polski. Dodatkowo zaplanowano m.in. tzw. „Żywe lekcje historii” z Powstańcami Warszawskimi (mieszkający w Sianowie i w Koszalinie), wyjazdy do muzeów w Kołobrzegu i w Gdańsku, konkurs poezji niepodległościowej, czy wydanie śpiewnika patriotycznego.
  • Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w powiecie koszalińskim – to projekt, który będzie realizowany przez Fundację ROEFS w partnerstwie z Gminą Sianów. Jego celem jest zwiększanie aktywności mieszkańców powiatu koszalińskiego w zakresie partycypacji i współtworzenia lokalnych polityk publicznych w 3 gminach. Ponad 50 mieszkańców i 32 NGOs otrzyma wparcie szkoleniowo-doradcze  w zakresie prowadzonej działalności, pozyskiwania środków, rozliczania dotacji oraz specjalistyczną pomoc prawną i księgową. Stworzone zostanie Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych i  ponadgminne Targi NGOs.  Wydamy zostanie album o  organizacjach i podejmowanych przez nie inicjatywach. Wszystko po to, by integrować, wzmacniać i nawiązywać nowe kontakty i projekty w przyszłości. wart. dofin. z P FIO: 88 460,00zł.
  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej - to lider projektu "Historia - świadek dziejów, źródło prawdy, życia i pamięci mieszkańców Gminy i Miasta Sianów". Jego celem  jest kształtowanie postaw patriotycznych i zwiększenia poczucia przynależności regionalnej wśród 160 dzieci pochodzących z 4 szkół (2 zlokalizowanych w Sianowie i 2 z terenów wiejskich z Suchej Koszalińskiej i Dąbrowy) oraz dorosłych mieszkańców Gminy i Miasta Sianowa. Zrealizowane zostaną m.in. żywe lekcje historii, dioramy historyczne, uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz liczne wycieczki do miejsc pamięci i historii na Pomorzu Środkowym. Wart. dofin. 82 140,00zł.