Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

07-07-2014

Konkurs grantowy

Konkurs grantowy - IV edycja Funduszu Społecznego Notariatu. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach IV edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych. Celem konkursu jest po raz kolejny wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

•    uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,

•    działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł.

Wnioski składać można od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.

Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 18 listopada 2014 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 18 maja 2015 r. 

 Dodatkowe informacje oraz wszelka niezbędna dokumentacja dostępna na stronie internetowej organizatora konkursu: http://www.fundusznotariatu.pl/