Unia Europejska
05-12-2018

Konkurs na rehabilitację leczniczą

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Gminy i Miasta Sianów posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów w całości finansowanych z budżet (więcej na BIP)