Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

30-10-2020

KONSULATCJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2021 ROK

Program współpracy jest jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących współpracy Gminy Sianów z organizacjami pozarządowymi. Jego zapisy określają cel współpracy, formę i zakres, a także priorytety tej współpracy. Z każdym rokiem samorząd pragnie wzmacniać i intensyfikować formy współpracy finansowej i pozafinansowej, w tym również poprzez aktywne włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie dokumentów o strategicznym znaczeniu, ich konsultowanie i późniejszą realizację.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniach 29.X.2020r – 6.XI.2020r do zapoznania się z treścią projektu Programu oraz wypełnienia imiennej ankiety udostępnionej na stronie www i BIP UGiM https://www.bip.sianow.pl/bipkod/004/004

Wypełnione ankiety należy składać w skrzynce podawczej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, przesyłać drogą listowną na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów lub elektroniczną na adres e-mail: adebowska@sianow.pl

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym z Członkami Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego on-line  (w formie telekonferencji), które odbędzie się 5 listopada 2020r. o godz. 12:00. Instrukcję udziału w spotkaniu oraz link do spotkania dostępne będą w Referacie Rozwoju po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel.94 34 69 513.

Zapraszamy!

PROJEKT PROGRAMU WSPÓLPRACY NA 2021 ROK

ANKIETA KONSULTACYJNA