Unia Europejska

Odpady komunalne

05-11-2018

Konsultacje społeczne ws. ochrony przed hałasem

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zamieszczamy informację o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

 
Projekt uchwały dostępny jest pod linkiem: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sprawie