Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
02-03-2018

KURS DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIEGO BADMINTONA

Organizatorem Kursu jest Zakładowy Klub Badmintona „MACED” Polanów

Kurs umożliwia:

- uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu sędziowania badmintona,

- uzyskanie uprawnień sędziego zwykłego.

 Uczestnikiem Kursu może być osoba, która:

- ukończyła 16 lat,

- posiada polskie obywatelstwo,

- korzysta z pełni praw publicznych,

- wniesie stosowną opłatę – 150 zł.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Dworcowa 26A

Ogólny plan szkolenia:

23.03.2018 r. (piątek)

14.00 Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne.

14.30 Wykład: Podstawy prawne sędziowania sportowego. Przepisy i regulaminy Kolegium

            Sędziów PZBad.

15.30 Wykład: Międzynarodowe przepisy gry w badmintona.

18.30 Przerwa.

19.30 Wykład: Praca sędziego serwisowego i liniowego.

21.30 Koniec zajęć pierwszego dnia.

 24.03.2018 r. (sobota)

10.00 Praca sędziego prowadzącego.

12.00 Omówienie zaleceń dla sędziów prowadzących oraz wypełnianie protokołu sędziowskiego.

13.30 Przerwa

14.30 Wykład: Postanowienia ogólne Regulaminu Sportowego PZBad.

18.00 Przerwa.

19.00 Wykład: Organizacja turniejów. Praca sędziego głównego.

21.00 Egzamin pisemny.

22.00 Koniec zajęć drugiego dnia.

25.03.2018 r. (niedziela)

  9.00 Obserwowane sędziowanie praktyczne jako prowadzący, serwisowy i liniowy.

12.30 Omówienie sędziowania praktycznego.

Seminarium: Pytania, dyskusja.

13.30 Egzamin ustny.

14.30 Zakończenie kursu.

Część praktyczna planowana jest podczas Ogólnopolskiego Turnieju Amatorów „Zdążyć przed lotką” który odbędzie się w hali sportowej SP nr 2 w Sianowie. 

Uwagi organizacyjne: - Termin zgłoszeń – 18.03 2018 r. – godzina 22.00 na adres: zpmgrzywacz@interia.pl

 w tytule należy wpisać – kurs sędziego badmintona.

W zgłoszeniu należy podać:

Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres oraz numer telefonu do kontaktu.

 - Wpłaty za szkolenie należy dokonać gotówką w dniu rozpoczęcia kursu. 

- Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na pierwszych zajęciach (warto mieć przenośny komputer, pendrive).

- Liczba miejsc na kurs jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń (16 miejsc).

 Osoby uczestniczące w kursie muszą zapewnić na własny koszt dojazd, nocleg i wyżywienie. Możliwe jest skorzystanie z noclegów w Sianowie Dom Gościnny RUTIKAL Sianów, ul. Łubuszan 8A tel. (94)3115181, 507092050

ul. Łubuszan 8a, 76-004 Sianów, tel./fax. +48 (94)3115181

Prowadzącym jest Pan Leszek RORAT.

 Osoba odpowiedzialna za organizację oraz udzielająca informacji: Marcin Grzywacz tel. 509964755, email: zpmgrzywacz@interia.pl

Podczas kursu organizator zapewnia kawę, herbatę i ciastka.

 Koszt kursu: 150 złotych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zdobycia uprawnień sędziego badmintona.