Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

04-12-2019

Moja Ojczyzna to…

Moja Ojczyzna to…

- to konkurs plastyczny, który trwał od 11 listopada i był skierowany do najmłodszych mieszkańców Gminy Sianów z podziałem na dwie grupy wiekowe. Technika prac była dowolna na kartce o formacie A4 i A3.

Konkurs organizowany był przez Klub Rodziny w Sianowie w ramach projektu Niepodległa to My dofinasowanego z FIO i realizowany w partnerstwie z Centrum Kultury w Sianowie.

Celem konkursu było włączenie lokalnej społeczności w działania Klubu Rodziny oraz propagowanie postaw patriotycznych i niepodległościowych młodych obywateli.

Ogłoszenie konkursu nastąpiło w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, a na prace można było składać do 29 listopada 2019r.  W tym dniu nastąpiły obrady jury, które miały wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ poziom prac był bardzo wysoki, a o miejscu na podium często decydowała różnica jednego punktu.  Złożono 33 prace, które pochodziły z różnych miescowosci z całej Gminy Sianów: z Suchej Koszalińskie, z Iwiecina, ze Skibna, z Węgorzewa Koszalińskiego, z Sianowa. Do konkursku chętnie właczyła się szkoła Podstawowa nr 2 z Sianowa z nauczycielem plastyki Panią Sylwią Piasecką, Przedszkole Gminne, a także Filia Biblioteczna z Węgorzewa Koszalińskiego oraz Punkt Biblioteczny w Skibnie. 30 listopada 2019r. o godz. 11:30 w Centrum Kultury w Sianowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego wraz z wernisażem prac.

Decyzją jury ogłoszono wyniki:

Grupa wiekowa 4-7 lat

I miejsce –  Nadia Stasiuk, lat 5, Klub Rodziny z Sianowa

II miejsce – Szymon Mruczek, lat 4, Sianów

III miejsce – Małgorzata Pałęga, lat 5, Klub Rodziny z Sianowa

Grupa wiekowa 8-14 lat

I miejsce –  Hanna Kozlowska, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 2

II miejsce –  Wiktoria Wrońska,lat 12,  Iwiecino

III miejsce – Dominika Andrzejczyk, lat 11, Filia Biblioteczna w Węgorzewie Koszalińskim

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe, a każdy z uczestników konkursu dyplom za uczestnictwo.

Składamy serdecznie gratulujemy każdemu z osobna, ponieważ prace zachwycały, a pomysłowość dzieci i młodzieży zasługiwała na najwyższe uznanie.

Konkurs realizowany w ramach projektu Niepodległa to My dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018-2019 i realizowany w partnerstwie z Centrum Kultury w Sianowie.

Foto Waldemar Kosowski

Tekst Katarzyna Grudzień-Kuśka