Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

02-04-2021

Nabór na stanowisko inspektora

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  inspektor do pracy w zespole realizującym projekt pn. „Dzieciak”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Proponujemy zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Więcej o trwającym naborze:

https://mgopssianow.bipstrona.pl/cms/12619/nabor_na_wolne_stanowiska_pracy 

https://www.bip.sianow.pl/bipkod/001/004

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS