Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

26-03-2020

Nauka zdalna w szkołach prowadzonych przez Gminę Sianów

Dziennik elektroniczny jest główną platformą komunikacji szkoły z uczniami i rodzicami. Nauczyciele w kontaktach z uczniami/rodzicami wspierają się i wykorzystują inne narzędzia, aby ułatwić przekaz oraz pomóc uczniom i rodzicom. (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, bezpośrednie połączenia telefoniczne, WhatsApp, Messenger).  

Realizowana jest podstawa programowa oraz ocenianie od 25.03.2020 r.

Nauczyciele wskazują  uczniom źródła i materiały  niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć po korekcie dostosowującej do możliwości wynikających z sytuacji

Wszystkie informacje dla uczniów i rodziców wysyłane są przez dziennik elektroniczny. Nauczyciele wysyłają wyselekcjonowane materiały w postaci plków tekstowych, nagrane lekcje w postaci plików dźwiękowych oraz filmowych, linki do stron edukacyjnych, itp.

Sprawdzanie prac w formie zwrotnej przez odpowiedzi zawarte w korespondencji – dziennika elektronicznego, zdjęć prac, skanów prac, załączników do poczty elektronicznej, bieżące ocenianie podczas zajęć online przy użyciu komunikatorów. Prowadzone są także zajęcia online, poprzez aplikacje typu WhatsApp Messenger ZOOM.

Trudności:

Mała przepustowość lub czasowa niedostępność platform: dziennik elektroniczny, www.epodreczniki.pl, zasoby wydawnictw.

Nie wszyscy uczniowie posiadają do dyspozycji odpowiedni sprzęt komputerowy lub z jednego komputer musi korzystać rodzeństwo . Także przepustowość dostępnego łącza internetowego jest zbyt mała.