Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

20-10-2021

Nowa brama elektryczna w remizie OSP Sierakowo Sławieńskie

Nowa brama elektryczna w remizie OSP Sierakowo Sławieńskie

W ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Sierakowie Sławieńskim” siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie wyposażono w nową bramę z napędem elektrycznym. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki środkom pozyskanym z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach tegorocznego konkursu „Granty strażackie”.

Koszt zakupu i montażu nowej bramy garażowej, wynoszący blisko 10 tysięcy złotych, w całości został pokryty z pozyskanej dotacji. Dodatkowo strażacy ochotnicy sami wykonali wolontarystycznie niezbędne prace przygotowawcze i wykończeniowe przy budynku remizy.

Celem realizacji przedsięwzięcia było usprawnienie działań ratowniczych OSP w Sierakowie Sławieńskim poprzez wymianę starej ręcznie otwieranej bramy garażowej. Dotychczas brak automatycznej bramy z napędem elektrycznym stanowił istotną barierę w działaniu strażaków ochotników i znacznie wydłużał czas reakcji na zagrożenie życia lub zdrowia osób poszkodowanych. Modernizacja remizy poprzez zamontowanie nowej bramy garażowej umożliwiła jednostce świadczenie pomocy osobom potrzebującym w sposób szybszy i sprawniejszy, co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego