Unia Europejska
10-08-2018

NOWA DROGA GMINNA W M. SKIBNO

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w m. Skibno. Powstała nowa droga o nawierzchni bitumicznej na działkach nr 133/2, 10 oraz 133/5 wraz z włączeniem tej drogi w istniejącą drogę powiatową.     
Droga po przebudowie stanowi dojazd do gospodarstw rolnych oraz zabudowań mieszkalnych znajdujących się bezpośrednio przy drodze a także do boiska sportowego i świetlicy wiejskiej.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z o.o. 75-033 Koszalin ul. Zwycięstwa 16.
Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców jak i użytkowników drogi.
Anetta Ordak