Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

23-07-2014

NOWE MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Odpowiadając na zapytania mieszkańców zainteresowanych przeznaczeniem terenu na osiedlu Słowackiego w Sianowie (po byłym parkingu strzeżonym), uprzejmie informujemy, że w wyniku rozmów i negocjacji prowadzonych pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów, a Dyrektorem PGK w Koszalinie – zostało zawarte porozumienie o zagospodarowaniu terenu na potrzeby mieszkańców osiedla Słowackiego w Sianowie. Na podstawie zawartego porozumienia, na zlecenie PGK w Koszalinie – zostanie wykonane utwardzenie terenu z wydzieleniem drogi manewrowej oraz 42 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ( w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych).

Urszula Pietraszkiewicz