Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

20-06-2014

Nowy odcinek ścieżki pieszo - rowerowej w Osiekach

W dniu 18 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy pod realizację ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości  Osieki. To kolejna inwestycja, która poprawi infrastrukturę dla ruchu rowerowego na terenie naszej Gminy. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu przekazano plac budowy pod realizację ścieżki w Kłosie. Na etapie postepowania przetargowego są już kolejne podobne inwestycje. W Osiekach pas drogowy przekazany został firmie DOMAR Kazimierz Domaracki z siedzibą w Tatowie. Trzystumetrowa ścieżka pieszo-rowerowa zrealizowana zostanie na odcinku od zjazdu do m. Rzepkowo do istniejącego chodnika w centrum wsi. Umowny termin zakończenia robót określono na lipiec 2014 r.

 Wioleta Bogdan