Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

20-03-2023

Nowy Sołtys Łaz wybrany!

Nowy Sołtys Łaz wybrany!

W dniu 15 marca 2023 r. odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w nowym Sołectwie Gminy Sianów w Łazach. Dzięki dużej frekwencji mieszkańców zebranie odbyło się w I terminie, w zebraniu uczestniczyło ponad 40 osób. Na Sołtysa został wybrany Pan Tomasz Piskier, do Rady sołeckiej zostali wybrani: Maria Piskier, Alicja Kaczorowska, Iwona Jarema, Michał Grygiel, Kunert Bożena. Gratulujemy nowo wybranemu Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej!!!!

Info: Gmina Sianów

Foto: Waldemar Kosowski