Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

27-04-2021

Nowy tydzień przynosi nowe, dobre wiadomości!

Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie w wysokości 214 135,00 zł, które przeznaczy na budowę placu zabaw dla dzieci w m. Rzepkowo oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową  we wsi

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania opublikowało listę rankingową projektów  składanych  do poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie w wysokości 214 135,00 zł, które przeznaczy na budowę placu zabaw dla dzieci w m. Rzepkowo oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową  we wsi.

W 2021 roku, w ramach I etapu powstanie plac zabaw o powierzchni  zabudowy 496 m2 z wyposażeniem w certyfikowane urządzenia zabawowe  tj. bujaki, piaskownica, domek ze ślizgawką, huśtawki, piramida wspinaczkowa wraz z zagospodarowaniem terenu w  elementy małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie terenu).

Z kolei drugą część zamierzenia inwestycyjnego zaplonowano do realizacji w 2021-2022, docelowo obejmować będzie budowę 280 m jednostronnej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej i o  szer. 2 m, przyległej do  jezdni drogi gminnej (258 m) oraz jezdni drogi powiatowej (22 m) w Rzepkowie, wraz budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej i drogi powiatowej.

 
Całkowity koszt zadania szacowany jest na blisko 430 tys. zł, z czego wkład własny Gminy Sianów to 122 396 zł (37,37%). Przedsięwzięcie docelowo  uzupełnieni braki w infrastrukturze rekreacyjnej w gminie oraz pozytywnie wpłynie na jakości życia mieszkańców wsi Rzepkowo  i przejezdnych turystów.