Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

30-11-2020

Obywatelskie NGO szansą rozwoju Powiatu Koszalińskiego

Na zakończenie projektu mamy dla Was małą niespodziankę. Przygotowaliśmy krótki film o NGOs z terenu Powiatu Koszalińskiego.

Będzie pamiątką - przypominającą o działaniach społeczników, o pasjach - które ich łączą, o marzeniach - które spełniają i o prawdziwych emocjach.

Wasze działania i pomysły świadczą o bogactwie i różnorodności cudownych inicjatyw!
A jest ich całe mnóstwo … W  Powiecie działa ok. 300 organizacji, uzupełnią ofertę kulturalną samorządów, prowadzą placówki wsparcia dla seniorów, dzieci, osób niepełnosprawnych, współtworzą infrastrukturę sportową i rekreacyjną, budują społeczeństwo obywatelskie, pielęgnują wartości i tożsamość lokalną.

Dziękujemy że byliście z Nami!   Wspólnie spędzony czas – będzie dla nas inspiracją do dalszych działań i nowych projektów wzmacniających sektor społeczny! Życzymy Wam wielu sukcesów rozwoju i dobrych ludzi wokoło!

Dziękujemy także naszym Partnerom: Gmina Sianów – Samorządowy Lider NGO, za wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, za merytoryczną pomoc, przychylność i użyczoną infrastrukturę. Powiat Koszaliński – za zaufanie, przyjęcie nowych aktów prawnych regulujących współpracę NGO-JST i utworzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Praca z Wami czysta przyjemność, a mocny III sektor jest dowodem profesjonalizmu, partnerstwa i współpracy międzysektorowej!

Film powstał w ramach projektu pn. „Obywatelskie NGO – szansą rozwoju Powiatu Koszalińskiego”  zrealizowanego partnersko przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska i Gminę Sianów, sfinansowany ze środków NIW-CRSO.