Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

09-12-2019

Od wspólnego czytania do wspólnego działania

Stowarzyszenie Hobbiton zakończyło realizację projektu ,,Od wspólnego czytania do wspólnego działania”. Projekt zakładał wybór 15 najciekawszych i najbardziej charakterystycznych baśni z krajów UE , a w dalszej eliminacji wybór 5 baśni i opracowanie do nich scenariuszy dynamicznego czytania. Ponadto dla 5 narratorów przygotowano stroje adekwatne do każdej baśni. Zostały tez przygotowane elementy scenografii. ,,Baśniowe wieczory i poranki” realizowaliśmy w Siecieminie, Sianowie, Skibnie i Sierakowie. Przy współudziale publiczności powstawał magiczny, inscenizowany teatr pokoleń, ponieważ uczestnikami były nie tylko dzieci, ale również ich rodzice i dziadkowie. Projekt zachęcał do popularyzacji czytelnictwa  poprzez aktywne włączanie się odbiorców inscenizacji oraz do uczynienia z czytania aktywnej formy spędzenia czasu.