Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

17-09-2019

Ogród w Osiekach pięknieje

W ubiegłą sobotę odbyło się już ostatnie spotkanie wolontariackie w Osiekach, na którym mieszkańcy sołectwa jak zwykle nie zawiedli. Tego dnia wkopano krzewy i zakończono prace związane z budową wiaty. Impreza inaugurująca powstanie Osieckiego ogrodu spotkań zaplanowana została na 12 października br.

Trwające od lipca spotkania wolontariackie realizowane były w ramach dwóch trwających równolegle projektów: „Osiecki ogród spotkań” realizowany ze środków w ramach konkursu „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski” oraz projekt „Zielone miejsce spotkań w Osiekach” dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Nauka dla Środowiska. Grupa nieformalna skupiona wokół Rady Sołeckiej Sołectwa Osieki oraz OSP w Osiekach pozyskała wsparcie finansowe na zakup krzewów, sprzętu kuchennego, ław i stołów (ze środków konkursu Społecznik) oraz materiałów na budowę wiaty (środki programu Działaj Lokalnie), celem zagospodarowania zapomnianej przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w centrum wsi. 

Idea dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w całości jest inicjatywą lokalnej społeczności. Realizacja działań stanowiła szansę na podniesienie stopnia integracji międzypokoleniowej. Dodatkowo projekty przyczyniły się do poprawy dostępności i jakości oferty społeczno-kulturalnej miejscowości Osieki. Liczne uczestnictwo mieszkańców Osiek w spotkaniach wolontariackich świadczy o wzroście zainteresowania mieszkańców aktywnym spędzaniem czasu wolnego oraz konsolidacji członków wspólnoty lokalnej w kierunku promocji integracji społecznej.

Wszelkie informacje o projektach można uzyskać u Pana Grzegorza Kowalczyka, Sołtysa Osiek.

 

Zdjęcia: Waldemar Kosowski