Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

10-08-2020

OGRANICZENIA W POBORZE WODY !!!

             W związku z utrzymującym się okresem bezdeszczowym połączonym z panującymi wysokimi temperaturami oraz dużym poborem wody sieciowej przekraczającym normalne zużycie, wprowadza się ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy i Miasta Sianów.

Zwiększone zużycie wody od miesiąca czerwca 2020r. zaobserwowano na wszystkich ujęciach wody w gminie Sianów, jednakże największe pobory wody występują na ujęciu wody w miejscowości Sianów. Ujęcie to zaopatruje w wodę nie tylko mieszkańców miasta Sianów ale również miejscowości Kłos, Skibo, Skibienko, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki. Dobowa wydajność eksploatacyjna ujęcia wody w m. Sianów została zaprojektowana w ilości 1400 m3/d. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienia średnich dobowych poborów wody dla ujęcia w Sianowie.

Ograniczenie wprowadza się w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakaz poboru wody z sieci wodociągowych obowiązuje w godzinach 800 - 1000 i 1600 – 2300, z przeznaczeniem do:

  1. podlewania i zraszania ogrodów, trawników, klombów i ogrodów warzywnych,
  2. podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
  3. podlewania w foliach i szklarniach ogrodowych,
  4. napełniania basenów przydomowych.