Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

10-10-2019

Ostatnie formalności w drodze do nowego wozu dla OSP Osieki

W ubiegłą środę, tj. 9 października 2019 r., złożono podpisy pod ostatnią umową zapewniającą pełne finansowanie zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiekach.

Finansowanie zakupu łącznie 17 wozów dla OSP z woj. zachodniopomorskiego, odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych, który jest realizowany dzięki porozumieniu Ministerstw: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W Koszalinie umowy o dofinansowania wręczył strażakom wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.

Koszt zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego średniego typu dla jednostki OSP w Osiekach wynosi niemal 760 tys. złotych, z czego:

- 250 tys. zł pochodzi z dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Sianów,   
- 190 tys. ze środków Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 320 tys. zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Planowo nowy wóz trafi do Osiek na początku grudnia br.

Nowy wóz przyczyni się do osiągnięcia poprawy i sprawności działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiekach, a także do wzrostu efektywności zwalczania zagrożeń i wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa. Zakup nowego samochodu bojowego zabezpieczy działania jednostki i wyeliminuje potencjalne zagrożenie związane z awaryjnością obecnie posiadanego sprzętu oraz obniżonymi parametrami osiągów. Realizacja zakupu przyczyni się do powstania skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu, zachowania i ochrony środowiska naturalnego- zwiększenie odporności na zagrożenia naturalne. Samochód gaśniczo – ratowniczy, posiadający odpowiednie parametry taktyczne będzie stanowił jedno z podstawowych narzędzi do likwidowania zagrożeń i skutków ich występowania, także tych powstałych w wyniku wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.wfos.szczecin.pl