Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

29-04-2021

Otwarty Konkurs Ofert - prowadzenie Klubu Senior+ w Sianowie w 2021 roku.

Otwarty Konkurs Ofert - prowadzenie Klubu  Senior+ w Sianowie w 2021 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zaprasza podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Klubu  Senior+ w Sianowie w okresie od maja do grudnia 2021 roku.

Termin składania ofert  upływa z dniem 20 maja 2021 r. 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  dostępne pod linkiem https://eurzad.finn.pl/gmsianow/#!/rejestr/769500