Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

03-07-2020

Pierwsza wycieczka sianowskich seniorów w 2020 r.

Sianowscy seniorzy w okresie trwającej pandemii przez blisko 3 miesiące nie mogli się ze sobą spotykać. Sytuację zmieniło poluźnienie obostrzeń i grant pozyskany przez Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora z rządowego programu ASOS 2014 – 2020. Uzyskane wsparcie umożliwiło organizację pierwszej wycieczki integracyjnej.

 Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora jest jedną z trzech sianowskich organizacji pozarządowych, które dzięki wsparciu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizuje projekt skierowany do osób w wieku 60+. Założeniem zadania „Centrum Aktywności Senioralnej” jest aktywizacja społeczna grupy 135 osób m.in. poprzez organizację cotygodniowych zajęć ćwiczeniowych oraz  spotkań integracyjnych, w tym wycieczek. Pierwszym celem podróży seniorów okazał się Gdańsk oraz Hel. Dwudniowa wycieczka wpłynęła na zacieśnienie więzi pomiędzy beneficjentami projektu. Seniorzy planują już kolejne wyjazdy w okresie wakacyjnym. 

 

Tomasz Tesmer