Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

13-08-2020

Pierwsze umowy na dofinansowanie wymiany pieców gotowe!

Od pierwszego lipca br. mieszkańcy Gminy Sianów mają możliwość ubiegać się o uzyskanie dotacji na likwidację palenisk węglowych i zastosowanie bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania budynków jednorodzinnych i lokali w budynkach wielorodzinnych. Obecnie przygotowane zostały już pierwsze 24 umowy o powierzenie grantu, do podpisania których w najbliższych dniach zapraszani będą pierwsi beneficjenci.

Granty w wysokości 7 500 zł można otrzymać w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych”, na realizację którego Gmina Sianów pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi ponad 450 tysięcy złotych, z czego połowę stanowią środki unijne.

Jedną z pięćdziesięciu zaplanowanych dotacji mogą uzyskać osoby fizyczne na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej - w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności na inne źródła ciepła spełniające normy. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do końca 2021 roku.

Zgłoszenia o przyznanie dotacji należy dokonywać w formie papierowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 19 oraz mailowej na adres antysmogowy@sianow.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie www.sianow.pl w zakładce rozwój i gospodarka oraz pod nr telefonów: tel. 94 34 69 513 (UGiM w Sianowie), 94 31 85 373 (GZK w Sianowie).