Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

28-12-2021

Pojemniki półpodziemne na Osiedlu Słowackiego

Pojemniki półpodziemne na Osiedlu Słowackiego

W związku z licznymi problemami związanymi z utrzymaniem czystości i porządku w osłonach śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej osiedlowej oraz prowadzeniem w nich prawidłowej zbiórki odpadów przez mieszkańców, Gmina Sianów rozpoczęła pilotażowy projekt pn. Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie osiedla Słowackiego 13-14 i 17 w Sianowie w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane ”W ramach inwestycji  zakupione i zamontowane zostały pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane w łącznej ilości 12 szt. Pojemniki półpodziemne zamontowane zostały w tzw. EKOpunkty. EKOpunkt składa się
z 6 pojemników na następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane o poj. 5m3 – 1szt.
 • papier o  poj. 5m3 – 1 szt.,
 • metale i tworzywa sztuczne o poj. 5m3 – 2 szt.,
 • szkło o poj. 3 m3 – 1 szt.,
 • biodegradowalne o poj. 3 m3 – 1 szt.

 
W ramach inwestycji powstały dwa EKOpunkty:

 • I EKOpunkt przy blokach Słowackiego 13-14
 • II EKOpunkt przy bloku Słowackiego 17

 
Korzyści wynikające z inwestycji w pojemniki półpodziemne to przede wszystkim:

 • oszczędność terenu przeznaczonego na gromadzenie odpadów
 • duża pojemność pojemników zmniejsza koszty logistyczne; mniejsza ilość odbiorów odpadów
 • łatwość utrzymania czystości w stosunku do osłon śmietnikowych
 • brak dostępu do odpadów dla gryzoni np. szczurów
 • brak dostępu do odpadów osób trzecich np. niemożliwość wyciągania surowców wtórnych oraz rozrzucania, mieszania odpadów w osłonach śmietnikowych
 • poprawiają estetykę otoczenia
 • zapewniają łatwy dostęp dla dzieci i niepełnosprawnych
 • zwiększone bezpieczeństwo dla użytkowników

 
Obecnie trwają dalsze prace przy EKOpunktach związane z ułożeniem kostki brukowej, aby zapewnić mieszkańcom możliwość swobodnego korzystania z pojemników półpodziemnych. Prace zakończone zostaną do końca roku.