Unia Europejska

Odpady komunalne

03-12-2018

Pomoc osobom bezdomnym

W dniach 23 i 30.11.20118r. pracownik socjalny MGOPS w Sianowie wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej odwiedzili miejsca w których przebywają osoby bezdomne. Namawiali ich do skorzystania z pomocy w formie gorącego posiłku, rzeczowej (kołdra, koc, odzież)oraz finansowej (na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) oraz pobyt w Placówkach zapewniających schronienie dla osób bezdomnych.

Osoby bezdomne mogą otrzymać schronienie w:

Schronisku dla Osób Bezdomnych w Koszalinie ul. Mieszka I16

tel. (94)341-92-69 lub (94)316-58-21

- możliwość skorzystania z ciepłego posiłku,

- możliwość wykonania czynności sanitarnych i higienicznych,

- możliwość skorzystania z pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Placówka oferuje usługi w formie schronienia, noclegowni i ogrzewalni.

Jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy powiedz Jej gdzie może otrzymać  pomoc lub zgłoś dzwoniąc do:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

Ul. Słowackiego 3a

Tel. 94 3185 512

 

Straż Miejska w Sianowie

Tel. 94 3171 587

Nagłe przypadki tel: 664 432 448, 664 432 449

 

Policja

Tel. 94 3429 676

 

Bezpłatna całodobowa infolinia

Tel. 800 170 010

Tekst: Beta Kowal – starszy pracownik socjalny.