Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

22-06-2020

POMYŚLNA WERYFIKACJA VICTORII SP2

   Miła informacja napłynęła z  Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego . W związku z weryfikacją sprawozdania z wykonania zadania publicznego pt. „Znajdź w sobie pasję” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Victoria SP 2 Sianów na podstawie umowy 179/II/2019 w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich informujemy, że sprawozdanie częściowe zostało zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą.

To bardzo dobra wiadomość dla naszego klubu. Przypominamy, że UKS Victoria SP2 Sianów realizuje 2-letni projekt „Znajdź w sobie pasję”, którego celem jest poprawa sprawności fizycznej 105-osobowej grupy dziewcząt w wieku 6-13 lat. Ideą projektu było założenie 7 grup treningowych, organizację zajęć treningowych o profilu piłka nożna prowadzonych głównie w formie gier i zabaw, urozmaiconych wyjazdami na basen, zawodami integracyjnymi, spotkaniami z piłkarkami reprezentantkami Polski, pogadankami na temat zdrowego żywienia.  Wszystkie dzieci są ubezpieczone. Elementem uzupełniającym projekt będzie 6-dniowy obóz sportowy. Projekt o wartości 371 540,00 zł z czego dofinansowanie z NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI  279 260,00 zł. Dzięki  pozyskanym środkom finansowym zakupione zostały min. stroje sportowe, piłki , sprzęt pomocniczy.

Bardzo pozytywnym aspektem projektu  jest  dobra współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Sianów, Szkołą Podstawową nr 2 w Sianowie, Gminnym Zakładem Komunalnym oraz Rodzicami - Wolontariuszami. Po prawie dwumiesięcznej przerwie z powodu pandemii Koronawirusa dziewczyny wróciły do zajęć i odbywają się one w chwili obecnej na stadionie miejskim i orliku przy ulicy Mickiewicza. Koordynatorem projektu jest Jędrzej Bielecki  kontakt tel. 508185514, e-mail jedrzejbielecki@wp.pl. W zajęciach za zgodą rodziców mogą brać udział dziewczęta już od piątego roku życia . Najstarszą ekipą jest grupa 13-14 latek , którą prowadzi Klaudia Majerczak tel. 797958356. Kontakt z pozostałymi trenerami poprzez trenera koordynatora projektu. Dziewczęta zainteresowane zajęciami serdecznie zapraszamy.