Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

12-11-2020

Ponad 118 000,00 zł dofinansowania w dla sianowskich szkół, przedszkola i żłobka.

Miło nam poinformować, iż Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie w wysokości 118 494,41zł zł w ramach projektu  „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”. Grant przeznaczony  jest na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez  łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7 – 8 ustawy Prawo Oświatowe.

Otrzymaną dotację Gmina Sianów przeznaczy częściowo na refundację poniesionych już kosztów związanych z zakupem środków ochrony osobistej oraz sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji.
Dodatkowo, do trzech szkół podstawowych, przedszkola i żłobka, Gmina zakupi  środki ochrony osobistej, oczyszczacze powietrza, odkurzacze parowe, automatyczne dozowniki  i płyny do dezynfekcji.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca listopada br. w ramach projektu  „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.