Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
07-03-2018

Projekt ERASMUS + SPORT

Konkurs - Dobre zarządzanie w młodzieżowych klubach sportowych - projekt ERASMUS + SPORT

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Karol zaprasza managerów, trenerów, animatorów sportu, nauczycieli w-fu, specjalistów ds. sportu w JST do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie finansowanym ze środków Erasmus + Sport w zakresie dobrego zarządzania w MKS-ach. Rekrutacja trwa do 15 marca. Należy wypełnić ankietę zgłoszeniową (weryfikacyjną) dostępną na stronie www.gginysc.eu
Beneficjentami projektu mogą być managerowie, trenerzy i instruktorzy młodzieżowych klubów sportowych, które swoje siedziby mają w województwie zachodniopomorskim, a także trenerzy szkolni i osoby odpowiedzialne w samorządach za sport.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.gginysc.eu i odesłanie jej w terminie do 15/03/2018 r. Projekt GGinYSC otrzymał dofinansowanie z Programu Erasmus + Sport w ramach zadania Mała Współpraca Partnerska w obszarze Sportu.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży KAROL ze Szczecina, a partnerami:
- Engim Piemonte z Włoch (placówka doskonalenia zawodowego) i
- Getxo Kirolak z Hiszpanii (wydział sportu w urzędzie miejskim)
Ideą projektu jest zdiagnozowanie stanu młodzieżowych klubów sportowych w każdym z regionów partnerskich w obszarze ochrony młodych sportowców tj. doping, przetrenowanie, presja rodzicielska na wynik sportowy i inne. Następnie powstanie platforma e-learningowa, na której dostępne będą szkolenia tematyczne dostępne dla Beneficjentów projektu.
Korzyści dla klubów sportowych z wzięcia udziału w projekcie:
- udział w prestiżowym, międzynarodowym projekcie Programu Erasmus + Sport,
- podniesienie wiedzy nt. dobrego zarządzania w młodzieżowych klubach sportowych potwierdzonego wystawionymi certyfikatami,
- możliwość skorzystania ze wsparcia we wdrażaniu narzędzi dobrego zarządzania w młodzieżowych klubach sportowych, w tym doradztwo, warsztaty tematyczne, wsparcie w pozyskiwaniu źródeł finansowania klubu,
- możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych.
Osoba do kontaktu:
Anna Kurowska – główny koordynator GGinYSC
e-mail: Office@gginysc.eu lub szczecin.karol@wp.pl
tel. 91 312 42 47
Ważne: osoby zgłaszające sie do udziału w projekcie powinny znać język angielski w stopniu średniozaawansowanym (B1).