Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

11-06-2014

Realizacja „Kanalizacji Zachów” trwa

Trwa realizacja inwestycji  „Kanalizacja zachód – skanalizowanie miejscowości w gminie Sianów i wraz z uporządkowanie gospodarki ściekowej – etap I”. Wykonawca inwestycji firma ZUBWiT  Mętlowie Cezary Mętel Dariusz Mętel z Reska zrealizowała już około 10 km rurociągu tłocznego z Sianowa do oczyszczalni ścieków „Jamno”. Do wykonania pozostało jeszcze niecałe 3 km rurociągu. W etapie późniejszym zrealizowane będą przejścia tego rurociągu przez wszystkie przeszkody i kolizje. Równolegle trwają prace na oczyszczalni ścieków w Sianowie związane z budową podczyszczalni ścieków i przepompowni centralnej. Przypominamy, że w tym etapie realizacji projektu wykonana zostanie również kanalizacja sanitarna w miejscowości Skwierzynka.

Całość prac do zrealizowania obejmuje:

-        kanalizację grawitacyjną o średnicy Ø 400 PVC (dł. w mb) 24,0 m,

-        kanalizację tłoczną o średnicy ØZ 280 PE (dł. w mb) 13.374,5 m,

-        przepompownię centralną wraz z podczyszczalnią ścieków 1 (kpl.),

-        kanalizację sanitarną w Skwierzynce o łącznej długości 7.675,5 m wraz z dwoma przepompowniami ścieków.

Łączny koszt realizacji zadania inwestycyjnego, wynikający z rozstrzygnięć przetargowych, wynosi 13.078.952,00 zł brutto. Inwestycja ta będzie finansowana ze środków własnych gminy Sianów oraz pozyskanych przez nią dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Szczegółowy wykaz źródeł finansowania przedstawiono poniżej:

-        środki finansowe gminy Sianów  5 618 962,00 zł brutto,

-        pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  3.000.000,00 zł brutto,

-        dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  2.000.000,00 zł brutto,

-        dotacja pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   2.459.990,00 zł brutto.

Na zdjęciu: prace budowlane budowy zbiorników przepompowni centralnej.