Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
02-03-2018

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.

1) 12.02. – 21.02.2018 składanie deklaracji o kontynuacji,
2) do 01.03 – publikacja informacji o liczbie wolnych miejsc,

4) Stosuje się jednolity druk wniosku rekrutacyjnego do przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Sianów.

5) Wypełnione wnioski wraz załączonymi dokumentami rodzice składają w terminie od 01.03.2018r. do 16.03.2018r. w:

        Zespole Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie,
        ul. Bolesława Chrobrego 4 p. 216 w dniach:
        - 01.03.2018 r. do 12.03.2018 r. w godz. 7.00 do 15.00
        - 13.03.2018 r. do 16.03.2018 r. w godz. 7.00 do 17.00
         lub
        w Szkole Podstawowej w Dąbrowie – w godz. 7.30 do 15.30

Szczegóły i załączniki do pobrania na BIP-ie ZAOO - tutaj

http://oswiata.sianow.bipstrona.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci