Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

21-09-2020

Rekrutacja uczestników projektu "Maszyny na Start"

Plakat promocyjny projektu Maszyny na Start
Sianowski Klubu Rodziny, realizator projektu pn. "Maszyny na Start", zaprasza wszystkich chętnych na kolejny projekt dla rodzin z Gminy Sianów organizowany w partnerstwie z Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów oraz Gmina Sianów z dotacji pozyskanej z Działaj Lokalnie.
W ramach realizacji projektu zorganizowany zostanie cykl warsztatów karawieckich dla sianowskich mam i ich dzieci. Warsztaty obejmować będą naukę szycia dla mam, a następnie wspólne spotkania mam z dziećmi, w trakcie których razem tworzyć będą wyroby krawieckie. Działania projektowe przyniosą pobudzenie członków rodzin do podejmowania wspólnych działań oraz podniesienie umiejętności organizowania wolnego czas. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Sianów oraz poprawę relacji i więzi wewnątrzrodzinnych, a także integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym.

W załączeniu poniżej do pobrania regulamin oraz deklaracja uczestnictwa.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie ” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację Nauka dla Środowiska