Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
08-11-2018

Rodzinne spotkania w Mokrym

W sołectwie Mokre rozpoczęto rodzinne spotkania w ramach projektu „Nasza sołecka rodzina”, na realizację którego Stowarzyszenie Dobra Wieś Mokre pozyskało środki w konkursie Mikrodotacje 2018.

Celem projektu jest poprawa relacji i więzi wewnątrzrodzinnych, integracja rodzin ze środowiskiem oraz podniesienie umiejętności organizowania wolnego czasu i aktywizacja członków rodziny do podejmowania wspólnych działań u mieszkańców sołectwa Mokre poprzez organizację cyklu spotkań integracyjnych do końca listopada. Efektem realizacji projektu jest integracja rodzin, czerpanie przyjemności ze wspólnego spędzania czasu oraz poprawa relacji rodzinnych, a także wzrost integracji rodzin mieszkających na terenie naszego sołectwa, a przez to wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej, co stanowić będzie realne szanse na wzrost wspólnych działań na rzecz rodziny sołeckiej. Potrzeba realizacji projektu wynika z narastającego problemu jakim są zanikające więzi rodzinne i słaby stopień integracji rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Dzięki dofinansowaniu zakupiono 40 krzeseł i 8 stołów, które zostaną wykorzystane w trakcie trzech spotkań niedzielnych, w trakcie których zaplanowane zostały m.in. warsztaty i prelekcje przeprowadzone przez profesjonalną grupę rekonstrukcji historycznej.

W ostatnią niedzielę października odbyło się pierwsze spotkanie, którego tematem przewodnim było łucznictwo. Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się w ubiegłą niedziele, uczestnicy poznali tajniki skryptorium, czyli pisania gęsim piórem oraz wysłuchali ciekawej lekcji o życiu duchownych. Następnie skosztowano postnej strawy czyli rybki z ogniska doprawionej czarnuszką. Spotkanie stanowiło niesamowitą ucztę dla ciała i ducha.

 Już dziś Stowarzyszenie Dobra Wieś Mokre zaprasza na ostatnie spotkanie w ramach projektu, które odbędzie się 18 listopada na boisku w Mokrym. Zaczynamy o godzinie 13ej. Zaplanowano na ten dzień, m.in. prelekcję grupy rekonstrukcji historycznej, zapoznanie uczestników ze sztuką lepienia z gliny, wspólne ognisko oraz kosztowanie dziczyzny.

Zdjęcia: Stowarzyszenie Dobra Wieś Mokre

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich